Plan een call

085 401 71 93

SubsidieregelingSLIMaanvragen

Wij helpen u graag met het opstellen van een SLIM aanvraag!

male-lawyer-looking-at-client-reading-contract.jpg
male-lawyer-discussing-negotiation-legal-case-with-client-meeting-with-document-contract-in-office.jpg
0
per subsidieaanvraag
MENS & WERK

De beste tips & inzichten voor de SLIM Subsidie.

Als subsidiespecialist en coach deel ik mijn beste subsidie tips op het gebied van de subsidieregeling SLIM, loopbaancoaching en het inzetten van een leerplatform. Deze subsidie kan je inzetten voor:

Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee de wendbaarheid en kansen voor jouw organisatie en werknemers vergroten?

Bel ons op

085 401 71 93

Een subsidieaanvraag van de SLIM beschrijft de inhoud van de activiteiten. Er moet duidelijk beschreven worden wat er wordt gedaan, met welke aanleiding en met welk doel. Omdat de regeling uit meerdere categorieën bestaat hoort deze vraag bij elke categorie waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden beantwoord. 

In de subsidieaanvraag hoort ook te staan hoe de activiteiten zullen plaatsvinden en welke processtappen worden gevolgd. Deze informatie vermeld je allemaal in een activiteitenplan. Aan de hand hiervan beoordeeld het ministerie of je project past binnen de voorwaarden van de regeling. 

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Handige tips en tools

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

Slim Werkgeven SLIM-regeling Menukaart

De subsidiabele activiteiten van de SLIM-subsidie.

Stappenplan SLIM-subsidie aanvragen voor jouw bedrijf

Zo vraag jij een SLIM-subsidie aan voor jouw bedrijf.

SLIM-subsidie Factsheet

De arbeidsmarkt verandert. Banen verdwijnen en om bij te blijven, heb je nieuwe vaardigheden nodig.

Vragen en antwoorden

Via deze link vindt u het overzicht met meest gestelde vragen en antwoorden over SLIM: de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb.

Poster leerrijke werkomgeving stimuleren

'Een leerrijke werkomgeving', 'Het versterken van de leercultuur': wat betekent dat nou precies?

Presentatie voorlichtingsbijeenkomsten SLIM-regeling

Bijeenkomst van ministerie over de mogelijkheden van de SLIM-Regeling.

Hoe werken wij

Wij werken ook op basis van No Cure No Pay

Een succesvol subsidieproject draait niet alleen om de subsidie. Een project is succesvol als de activiteiten leiden naar de gewenste resultaten. Wij hebben de expertise en de ervaring om een project vanaf de eerste fase van aanvraag tot en met de laatste fase van declaratie te begeleiden en uit te voeren.

 • Contact en contract

  Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden van uw project.

 • Activiteitenplan & begroting

  Bij een SLIM aanvraag hoort een sterk activiteitenplan en een begroting. We zorgen samen met u dat de invulling daarvan een succes is.

 • Subsidieaanvraag

  De subsidieaanvraag gaat via een online omgeving. Bij een aanvraag dienen andere documenten zoals een MKB-verklaring, en de de-minimisverklaring geüpload te worden.

 • Verantwoording

  De subsidie afhandeling bestaat uit het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie en gaat gepaard met het aanleveren van een evaluatieverslag en een financiële verantwoording.

selective-focus-of-businessman-looking-at-businesswoman-in-eyeglasses-that-looking-at-camera-at.jpg

Subsidieregeling SLM